Pomoc

Vitajte!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Táto komunita je pre profesionálov a nadšencov našich produktov a služieb. Zdieľať a diskutovať o najlepšom obsahu a nových marketingových nápadoch, budovať svoj profesijný profil a stať sa lepším obchodníkom.

Táto komunita je pre profesionálnych a nadšených používateľov, partnerov a programátorov. Môžete klásť otázky týkajúce sa:

 • ako nainštalovať Odoo na špecifickej infraštruktúre,
 • ako konfigurovať alebo prispôsobiť Odoo špecifickým obchodným potrebám,
 • čo je najlepší spôsob, ako využiť Odoo pre konkrétne obchodné potreby,
 • ako vyvinúťmodly pre vlastnú potrebu,
 • konkrétne otázky týkajúce sa ponuky služieb Odoo atď.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • každá odpoveď je rovnako platná "Čo je tvoje obľúbené ______?”
 • vaša odpoveď je poskytnutá spolu s otázkou, a vy očakávate viac odpovedí: "Používam ______ pre ______, čo používate vy?"
 • nie je žiadny skutočný problém ktorý je potrebné riešiť: "Som zvedavý, či sa ostatní ľudia cítia ako ja."
 • sme vystavený hypotetickú otázke s otvoreným koncom: "Čo keby sa stalo ______?"
 • je chvastanie maskované ako otázka: “______ je nanič, nemám pravdu?”

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(Vyššie uvedená časť bola adaptovaná zo Stackoverflow-eho FAQ.)

Viacej o:

 • Answers should not add or expand questions. Instead either edit the question or add a question comment.
 • Odpovede by nemali komentovať iné odpovede. Namiesto toho pridajte komentár k tým iným odpovediam.
 • Odpovede by nemali iba smerovať na ďalšie Otázky. Namiesto toho pridajte komentár s otázkou "Možný duplikát...". Avšak, je v poriadku, ak sa pridajú odkazy na iné otázky alebo odpovede, ktoré poskytujú dôležité dodatočné informácie.
 • Answers shouldn't just provide a link a solution. Instead provide the solution description text in your answer, even if it's just a copy/paste. Links are welcome, but should be complementary to answer, referring sources or additional reading.

Answers should not add or expand questions. Insteadeither edit the question or add a comment.

Odpovede by nemali komentovať iné odpovede. Namiesto toho pridajte komentár k tým iným odpovediam.

Answers shouldn't just point to other questions.Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Answers shouldn't just provide a link a solution. Instead provide the solution description text in your answer, even if it's just a copy/paste. Links are welcome, but should be complementary to answer, referring sources or additional reading.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

When a question or answer is upvoted, the user who posted them will gain some points, which are called "karma points". These points serve as a rough measure of the community trust to him/her. Various moderation tasks are gradually assigned to the users based on those points.

For example, if you ask an interesting question or give a helpful answer, your input will be upvoted. On the other hand if the answer is misleading - it will be downvoted. Each vote in favor will generate 10 points, each vote against will subtract 10 points. There is a limit of 200 points that can be accumulated for a question or answer per day. The table given at the end explains reputation point requirements for each type of moderation task.

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community.

Here a table with the privileges and the karma level