Branislav Delincak

Mgr. Branislav Delinčák
sekretár

Mládežnícka 600/12, 010 04 Žilina
Telefón: 0907 731 082
E-mail: bdelincak@gmail.com

Facebook

Mgr. Denis Cáder

Žilina
Telefón:
E-mail: denis.cader@gmail.com

Facebook