Mgr. Branislav Delinčák
sekretár

Mládežnícka 600/12, 010 04 Žilina
Telefón: 0905 358 384
E-mail: brano@ard.sk

Facebook

Mgr. Denis Cáder

Žilina
Telefón: 0918 673 826
E-mail: denis.cader@gmail.com

Facebook