Zoznam ulíc

typ úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov patrí do mestskej časti
ulica Bláhova ulica Bláhova Bánová
ulica Do Stošky Do Stošky Bánová
ulica Družstevná ulica Družstevná Bánová
ulica Jabloňová ulica Jabloňová Bánová
ulica Jedľová ulica Jedľová Bánová
ulica K cintorínu K cintorínu Bánová
ulica Lesná ulica Lesná Bánová
ulica Malinová ulica Malinová Bánová
ulica Mesačná ulica Mesačná Bánová
námestie Námestie svätého Jána Bosca Námestie sv. Jána Bosca Bánová
ulica Nezvalova ulica Nezvalova Bánová
ulica Riečna ulica Riečna Bánová
ulica Ulica Jána Čajdu Jána Čajdu Bánová
ulica Ulica Mikuláša Dohnányho Mikuláša Dohnányho Bánová
ulica Ulica oslobodenia Oslobodenia Bánová
ulica Ulica osvety Osvety Bánová
ulica Záhradnícka ulica Záhradnícka Bánová