Verejné osvetlenie

Pekný deň,
od pondelka 1. augusta sa novým správcom verejného osvetlenia v meste Žilina stala spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Poruchy na verejnom osvetlení je možné nahlásiť na telefónnom čísle 041 56 300 79 alebo prostredníctvom emailu: osvetlenie@tsmza.sk.
Žiadosti o vyjadrenie sa k sieti verejného osvetlenia je potrebné adresovať na adresu: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, korešpondenčná adresa: Hálkova 22A, 010 01 Žilina.
Viac informácií na webe: www.tsmza.sk
Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.
hovorca mesta

Prihlásiť sa to leave a comment