Zápisnica zo stretnutia s poslancami MČ a vyjadrenia kompetentných k otázkam z predchádzajúcej schôdze

Priatelia, podporovatelia.
Prinášame Vám zápisnicu zo stretnutia s poslancami za MČ Bánová. Taktiež Vám prinášame vyjadrenia na otázky z predchádzajúceho stretnutia.

V prípade otázok, kontaktujte poslancov na stránke Kontaktu s poslancami alebo priamo Mestský úrad v Žiline.

Zápisnica:

Banova_zapisnica16_11_2017

Odpovede:

OdpovedeZMinulejSchodze-prezentovane16_11_2017

You may also like...