POZOR! Preventívne protipožiarne kontroly

Vážení občania,

oznamujeme, že v mestskej časti Žilina Bánová budú vykonané preventívne protipožiarne kontroly kontrolnou skupinou mesta Žilina, v dňoch:

  • 15.02.2020 – od 09:00 do 13:00 hod.
  • 22.02.2020 – od 09:00 do 13:00 hod.

Kontroly sú vykonávané v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Členovia kontrolnej skupiny majú zo zákona oprávnenie na vstup na pozemok a do všetkých priestorov (garáž, techn. miestnosť, šopa…), OKREM priestorov na bývanie a priestorov, do ktorých sa dá dostať len cez obývané priestory. Preto Vás prosíme o spoluprácu.

POZOR!

Odmietnutie kontroly je možné, avšak protizákonné, nasleduje finančná sankcia zo zákona, postúpenie na vyšší orgán a v prípade požiaru, žiadna poisťovňa škodu nepreplatí!

Kontrola je platná na 5 rokov.

 

Ďakujeme

 

Kontrolná skupina

Scan_leták 1
Scan_leták 2

You may also like...