Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania,

okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od 26.7.2018 do ODVOLANIA!

V uvedenom čase sa na týchto miestach zakazuje najmä:

  • fajčiť,
  • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • používať otvorený plameň,
  • vypaľovanie bylín, kríkov a iných porastov
  • spaľovanie horľavín

V rovnakom čase platie aj povinnosti vymenované  v nasledovnom pdf súbore.

Okresné riaditeľstvo HaZZ Žilina

mjr. Ing. Milan Konárik

čas zvýšeného nebezpečenstava vzniku požiaru - vyhlásenie 2018

You may also like...