Stretnutie s poslancami dňa 22.11.2018 NEBUDE!

Vážení občania,
dňa 22.11.2018 stretnutie s poslancami za MČ Bánová

NEBUDEČítať viac