Zápisnica zo stretnutia s poslancami MČ a vyjadrenia kompetentných k otázkam z predchádzajúcej schôdze

Priatelia, podporovatelia.
Prinášame Vám zápisnicu zo stretnutia s poslancami za MČ Bánová. Taktiež Vám prinášame vyjadrenia na otázky z predchádzajúceho stretnutia.… Čítať viac