Poslanci za mestskú časť Bánová

Poslanec Kontakt

Mgr. Branislav Delinčák

Mgr. Branislav Delinčák
sekretár


Denis Cáder

Mgr. Denis Cáder

Napíšte priamo poslancom: