Poslanci za mestskú časť Bánová

Poslanec Kontakt

Mgr. Branislav Delinčák

Mgr. Branislav Delinčák
sekretár


František Kosa

František Kosa
predseda

Napíšte priamo poslancom: