VKK Bánová leto 2019

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá,
matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory,
akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad,
tráva, lístie, konáre a pod.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania bezplatne odovzdať do zberného
dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod.,
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom
Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

• Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
• Jabloňová ulica (pri trafostanici)
• Ulica Mikuláša Dohnányho
(prikrižovatke s Ulicou osvety)
• Do Stošky (pri základnej škole)
• križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

 

VKKBanova

You may also like...