Category: Úradné oznamy

V tejto kategórii sa nachádzajú oficiálne úradne oznamy mesta Žilina

Harmonogram vývozu separovaného zberu v Bánovej pre rok 2022

HARMONOGRAM
zberu separovaného odpadu Žilina – Bánová na rok 2022

prosíme občanov, aby vrecia vyložili v deň určený harmonogramom zberu do 06:00 na miesto viditeľné a prístupné zamestnanom zberovej spoločnosti

Zároveň prosíme občanov, aby využívali podľa možností plnú kapacitu vriec na triedený odpad a až po naplnení vykladali vrecia na odvoz.… Čítať viac