Live From The Field

Dňom 30. októbra 2017 dochádza k zmene sídla:

1.      Matričného úradu v Žiline 

2.      Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov)

z priestorov Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline do Klientskeho centra MV SR v budove Europalace na Vlčincoch – ulica Vysokoškolákov 33.

Čítať viac